I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

OffSMaltO:sFK: Suveräna Malteserordens förtjänstkors, Officer (militär)   Övriga

Instiftad år: 1099 Valör: Guld
Ytterligare information:
Till Suveräna Malteserorden hör Suveräna Malteserordens förtjänstkors/-orden (Ordine Pro Merito Melitensi) i fem klasser som har en civil (vitt band med en röd rand på vardera sidan) och en militär avdelning (med svärd, rött band med en vit rand på vardera sidan):

Storkors med kedja (StkSMaltO:sFKmkedja)
Storkors av 1 klass (StkSMaltO:sFK1kl)
Storkors (StkSMaltO:sFK)
Storofficer (StOffSMaltO:sFK)
Kommendör (KSMaltO:sFK)
Officer (OffSMaltO:sFK)
Riddare (RSMaltO:sFK) (kallas (förtjänst-)kors i stadgarna men svarar i realiteten mot ett riddarkors.)

Dessutom finns en medalj i tre klasser (SMaltO:sGM, SMaltO:sSM och SMaltO:sBM), på samma sätt med civil och militär avdelning.


 

Kommentarer: