I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMaltO: Suveräna Malteserorden storkors med kedja   Övriga

Instiftad år: 1099 Valör: Guld
Ytterligare information:
http://www.orderofmalta.org/
http://www.malteserorden.se/

Suveräna Militära och Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem, av Rhodos och Malta, mer känd som Suveräna Malteserorden är av dubbel natur. Dels är den en rättssubjekt i internationell rätt, dels är det en av de äldsta katolska andliga ordnarna, grundad i Jerusalem före 1099. Dualiteten är ytterst närvarande i ordensledarens titel "prins och stormästare", vilket återspeglar att orden världens enda stat utan land (och observerande medlem i FN) samt en religiös sammanslutning. Ordens mission summeras i dess motto "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" - till trons försvar och till nödställdas hjälp. För närvarande leds orden av den 79:e prinsen och stormästaren Fra Matthew Festing.

Orden föddes som ett lekmannasällskap inspirerat av S:t Johannes Döparen. Sällskapet skötte ett sjukhem som försåg pilgrimer till det heliga landet med omvårdnad och skydd. År 1113 fick orden formellt godkännande av Påven Pascal II. Många av ordens medlemmar är munkar, och ett antal har lydnadslöfte. De flesta är dock lekmän, men alla är hängivna katoliker som utövar de kristna dygderna och välgörenhet.

http://arnell.cc/riddarordnar.htm


 

Uppladdad: 2012-10-03 09:11:42, av: Peder Peterson.Suveräna Malterserordens vapen

Kommentarer: