I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Georgiska örn- och tunikeorden - Storkors   Georgien

Instiftad år: 1939 Valör: Guld
Ytterligare information:
Georgiens Örn- och tunikeorden är en dynastisk orden inom kungahuset av Georgien, legendariskt grundad av helgondrottningen Tamara (1184-1213) och förnyad 1939 av farfadern till det nuvarande överhuvudet av det kungliga huset, HKH prins Irakly Bagration Mukhrani.

För att antas i orden krävs kristen bekännelse, att ha gott anseende och rena seder samt goda förtjänster i förhållande Georgien och monarkins sak. Som en följd av den ryska invasionen har orden mobiliserat sina resurser för att hjälpa offren och de som fördrevs av den oproportionerliga och omotiverade ryska aggressionen. Orden utdelas i fem klasser, i fallande ordning:

storkors med kedja - StkGeÖTOmkedja
storkors - StkGeÖTO
storofficer - StOffGeÖTO
kommendör - KGeÖTO
riddare / dam - RGeÖTO / DamGeÖTO

Ordensbandet är karmosinrött.
Ordenstecknet består av ett karmosinrött mantuanskt kors bestrött med guld-kantade blåa cirklar, i vars centrum den georgiska örnen är placerad och som i sin tur är belagd med en röd vapensköld med Vår Herres vita tunika, allt försett med kunglig krona.
Ordens kraschan består av ett ordenskors lagt på en cirkel av strålar i silver för kommendörer och guld för storkors.


 

Uppladdad: 2017-03-10 11:17:03, av: Peder Peterson.Bild från Royal House of Georgia

Kommentarer: