I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

TyJrK1kl: Järnkorset av första klassen (Eisernes Kreuz I. Klasse, EK1)   Tyskland Kerserliga staterna och tidigare (-1919)

Instiftad år: 1914 Valör: Järn
Ytterligare information:
Tapperhetsmedalj.
Återinstiftad den 5 augusti 1914, tilldelades fram till krigsslutet.


 

Kommentarer: