I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Svarta Örnsorden   Tyskland Kerserliga staterna och tidigare (-1919)

Instiftad år: 1701 Valör: Järn
Ytterligare information:
Hoher Orden vom Schwarzen Adler

Orden instiftades av Fredrik I av Preussen vid dennes kröning den 18 januari 1701 och bestod av en enda klass. Ordens stormästare var konungen av Preussen, och de alla prinsar inom det kungliga huset föddes som riddare av densamma. I övrigt förlänades den endast åt utländska furstar och dessas förnämsta dignitärer samt åt inländska militära och civila ämbetsmän av minst generallöjtnants rang. En ytterligare förutsättning för erhållande var att personen redan tidigare var riddare av Röda örns ordens första klass. En person som tilldelades Svarta örns orden erhöll i och med detta automatiskt även ärftligt preussiskt adelskap.


 

Uppladdad: 2008-08-25 18:45:51, av: Wiking Pettersson.
Kommentarer: