I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Nationella patriotiska medaljen med anledning av (6:e) koalitionens seger i Tyskland 1813   Tyskland Kerserliga staterna och tidigare (-1919)

Instiftad år: 1813 Valör: Silver
Ytterligare information:
Krigsmedalj för tyska kvinnor för deras umbäranden under kriget i Tyskland, enligt gravören Loos tryckta anmälan, återgiven av Hildebrand.

Medaljen är av 7:e storleken. Medaljen avsedd att bäras "om halsen eller i grannskapet af deras för fäderneslandet klappande hjerta" i "vitt band med svarta och orangegula kanter" enligt Hildebrand.

Denna medalj hör till de fyra länder (Sverige, Österrike, Ryssland och Preussen) som ingick i sjätte koalitionen mot kejsar Napoleons härjningar i Tyskland.

Referenser: 1) Diakov 370.1, R3. 2) Hildebrand II, s. 284, nr 13.

Medaljen präglad hos J. P. Loos i Berlin som även producerade de andra svenska krigsmedaljerna vid samma tid.

Fyra ovala sköldar, Rysslands, Österrikes, Preussens och Sveriges, omslutna av en eklövskrans, står på ett segment av tysk jord.

SUUM CUIQUE (Åt var och en sitt). Deutschland. 1813.
Guds namn (Jehova) i en strålande triangel.

"Eine feste Burg ist unser Gott" som betyder: "Vår Gud är oss en väldig borg". (från psalmen av Martin Luther).

På sommaren 1812 går Napoleon till attack mot Ryssland. De når Moskva, men ryssarna bränner staden. Återtåget går långsamt under hårda ryska attacker och till sist kommer vintern och en stor del av den franska armén går under.

Nu enas alla Napoleons fiender, Ryssland, Österrike, Preussen, England och även Sverige. I slaget vid Leipzig 1813 (den stora folkslaget) besegras Napoleon och tvingas att abdikera. Han förvisas till ön Elba i Medelhavet.

Kronprins Karl (XIV) Johan var befälhavare vid drabbningarna.


 

Uppladdad: 2011-07-03 11:46:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-03 11:46:24, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-08-21 17:15:47Jonas Arnell
Ytterligare en fundering: jag tror att det brandgula i bandet ska vara mer gult än orange. Det gör att medaljbandet rimmar med Preussens heraldiska vapens färger vilket jag tror var avsikten.
2013-08-21 16:44:21Jonas Arnell
Jag har suttit och funderat länge och tittat på olika websidor, böcker och auktionskataloger: medaljen är slagen i Tyskland på tyskt initiativ och - enligt Loos samtida tryckta text om medaljen citerad av Hildbrand - avsedd för "Tysklands hustrur och döttrar". Medaljen borde därför betraktas som tysk, vilket på intet sätt hindrar att den mottagits av svenskar och burits.

Inget av källorna säger uttryckligen att det är en medalj utdelad av koalitionen i sig. Den listas som slagen under olika länders furstars regenttid, men det är inte riktigt samma sak som att dessa furstar uttryckligen sanktionerat medaljen som sin egen.

Eftersom den i flera auktionskataloger kallas för National Patriotic Medal har jag uppdaterat det engelska namnet i den riktningen, så även det svenska namnet. Hildebrand ger den inget eget namn, och det finns inte heller något riktigt enhetligt namn på tyska.
2013-03-07 12:04:12Richard Nyström
Genom en olycka blev ditt inlägg raderat. Ledsen för det. Fördjupad utredning pågår...
2013-03-06 00:06:44Jonas Arnell
Jag tror vi läser Hildebrand lite olika. Under varje kung (drottning) listas ett stort antal medaljer. Men det är inte alltid som det är medaljer utdelade av kungligheter - ibland är det medaljer över kungligheter, tillverkade på annans initiativ. Det är alltså inte alltid kungl. medaljer. Det finns också ett stort antal som är tillverkade på utländskt initiativ som står med. Hildebrand listar alltså inte - tvärtemot vad boktiteln antyder - svenska medaljer, utan medaljer som i någon form berör Sverige.

När det gäller denna medalj skriver Hildebrand inte uttryckligen "det här är en svensk medalj". Istället framgår att den är graverad i Berlin med tysk inskription avsedd för tyskar. Det som är styrande för att bestämma en utmärkelses nationalitet är vem som gett uppdraget, vem som är utdelaren. Om detta lämnar Hildebrand i sig inga närmare besked, men intrycket för mig att det är ett tyskt initiativ som delats av de övriga tre länderna.

När jag sitter och bläddrar i Hildebrand så verkar det som att detsamma gäller även för medaljerna utan band, de som på medalj.nu kallas Leipzig 3, Grossbeeren 2, Dennewitz 2, Roslau, Lybeck är alla slagna av Loos i Berlin. Hildebrand sammanfattar dessa på s. 330, 11: Loos "utgav 68 dylika minnespenningar över märkliga tilldragelser under kriget 1813-1815 försedda att bäras" d.v.s. en indikation på att dessa nog är privat tyskt initiativ. Övriga beskrivs som graverade av C Enhörning så de är svenska.
2013-03-04 13:52:08Richard Nyström
Räknas som svensk medalj enligt Hildebrand II, s. 284, nr 13 (1879). Den räknas också som medalj i de tre övriga koalitionsländerna.
2013-02-27 19:55:47Richard Nyström
Det här är en "fyrnationsmedalj" och räknas som nationell medalj i koalitionsländerna och därför inräknad och inlemmad bland de svenska krigsdekorationerna.

Man skulle kunna jämföra med dagens ISAF-medaljer. Informationen om att den bara delades ut till kvinnor är osäker även om Hildebrand skriver det. I andra koalitionsländer varierar uppgifterna.

Medaljen är tillverkad i Tyskland men utdelad i alla fyra länderna.
2013-02-27 18:07:18Jonas Arnell
Enligt gravörens (genom Hildebrand) utdelad till Tysklands hustrur och döttrar att bäras om halsen eller på bröstet i grannskapet av deras för fäderneslandet klappande hjärta som ett "patriotischer Damenschmuck". Tysk medalj?