I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Segermedalj över intagandet av Lybeck 1813   Tyskland Kerserliga staterna och tidigare (-1919)

Instiftad år: 1813 Valör: Silver
Ytterligare information:
Intagandet av Lybeck ägde rum den 5 december 1813.

"Fältmarskalken Grefve von Stedingk framryckte med en Svensk armé att storma Lybeck, som var besatt av Franska och Danska trupper under General Lallemands befäl. Stormningen förekoms genom en kapitulation, som öppnade portarne för fiendens aftåg och Svenskarnes inträde.".

Denna medalj är 1 1/2 storleken. Den präglades hos firman Loos i Berlin som en del av deras serie på 68 små medaljer över händelser 1813-1815.

Åtsida: GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN. Segergudinnan flygande med ett flammande svärd i högra och en lagerkrans i vänstra handen.

Frånsida: BEFREIUNG VON LYBECK D. 5 DEC. 1813., i fem rader.

Ref: Hildebrand II, s. 330-331 Nr 18.


 

Uppladdad: 2011-09-19 08:14:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-19 08:14:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-09-20 23:52:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-20 23:53:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: