I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DKiS: Deutsches Kreuz in Silber   Tyskland Tredje Riket (1933-1945)

Instiftad år: 1941 Valör: Silver
Ytterligare information:
Det tyska korset i silver tilldelades för exceptionella meriter inom krigföring.


 

Kommentarer: