I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Forsvarets innsatsmedalje (Afghanistan) m rosette   Norge

Instiftad år: 1993 Valör: Brons
Ytterligare information:
Tildelt norsk og utenlandsk sivilt og militært personell som har gjort minst to måneders internasjonal tjeneste. I spesielle tilfeller med rosett. Fra mai 2009 tildelt med rosett til militært personell som har deltatt i farefulle og spesielle militære operasjoner i utlandet.


 

Uppladdad: 2010-02-15 01:02:17, av: PeO Sandberg.w rosette

Kommentarer:
2012-12-19 10:20:06Tom Nøkleby
Statuttene for Forsvarets innsatsmedalje ble endret 1. januar 2012. Medaljen kan heretter «tildeles norsk militært personell som har deltatt i farefulle, spesielle operasjoner og kamphandlinger, besluttet av norske politiske myndigheter. Vedkommende må ha utmerket seg ved tapperhet og mot ut over det som normalt kan kreves. Innsatsmedaljen kan tildeles med rosett for særlig fortjenstfull innsats. Da kreves en aktiv deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.» Personell som gjør seg fortjent til medaljen på ny, får en barre på medaljebåndet. En og samme person kan få inntil tre barrer. Personell som på nytt gjør seg fortjent til medaljen med rosett, får en ekstra rosett på båndet, også i slike tilfeller maksimalt tre. Også utlendinger kan tildeles Forsvarets innsatsmedalje.

Det er fra 2012 innført en regel om at Forsvarssjefen kan frata medaljen den som har vist seg uverdig til å bære den.

Fra 2012 er medaljebåndet endret og har nå «fargene fra Norges flagg og Forsvarsgrenenes farger. Ytterst rødt, dernest en hvit stripe som følges av en mørkeblå farge og med lyseblå farge i midten. De røde, blå og lyseblå stripene er like brede. Lik på begge sider mot midten.»[1] Selve medaljen har samme utseende som tidligere.