Fritextsök medalj:

 

Forsvarets innsatsmedalje (Saudi Arabia)   Norge

Instiftad år: 1993 Valör: Brons
Ytterligare information:
Innsatsmedaljen tildeles norsk militært personell som har deltatt i farefulle spesielle militære operasjoner innenfor eller utenfor landets grenser. Medaljen kan også tildeles utenlandsk militært personell som på en fortjenstfull måte har ytet bistand til norske væpnede styrker.

Innsatsmedaljen deles ut etter oppdrag av normalt 2 måneders varighet. Personell med kortere tjeneste kan tildeles medaljen når deres oppdrag/innsats eller andre forhold gjør at dette ut fra operasjonens karakter vil være naturlig.
§ 5

Personell som har gjort en særlig fortjenestfull innsats, kan bli tildelt rosett. Her kreves en aktiv deltakelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.

§ 6

Ved deltakelse i senere operasjoner tildeles medaljen på ny med neste operasjons bånd. Hvis vedkommende også i senere operasjoner har gjort en særlig innsats, kan rosett tildeles også til disse.

Medaljen bæres i et 33 mm bredt bånd. Fargene på båndet bestemmes på bakgrunn av hvor operasjonen medaljen tildeles for, har funnet sted (Tilnærmet operasjonsstedets farger.).


 

Uppladdad: 2007-09-25 06:39:12, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: