I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Forsvarets innsatsmedalje   Norge

Instiftad år: 1992 Valör: Brons
Ytterligare information:
Forsvarets innsatsmedalje er en norsk militær medalje innstiftet i 1992 som blir delt ut av Forsvarssjefen. Den ble først tildelt som operasjonsmedalje, men endret i 2009 karakter og ble en dekorasjon for spesiell innsats i strid. Fra 2012 tildeles medaljen personell som har vist uvanlig tapperhet og mot i farefulle operasjoner og kamphandlinger.Ved særlig fortjenstfull innsats tildeles medaljen med rosett.
Tildeling av Forsvarets innsatsmedalje ble 20. mai 2009 bestemt gjenopptatt med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2005. Medaljen med rosett kunne nå tildeles «norsk og utenlandsk militært personell som har deltatt i farefulle, spesielle militære operasjoner utenfor landets grenser under kamphandlinger, og utmerket seg ved tapperhet og mot utover det som normalt kan kreves.»[2] Den kunne tildeles bare en gang for innsats i samme operasjonsområde. Den rangerer som den fjerde og siste i kategorien for utmerkelser som det norske Forsvaret tildeler for mot og tapperhet i direkte stridskontakt, etter Krigskorset med sverd, Militærkorset med sverd og Militærkorset.


 

Uppladdad: 2013-03-07 16:16:34, av: Tom Nøkleby.
Kommentarer:
2013-01-13 10:56:45Tom Nøkleby
Forsvarets innsatsmedalje (Deltagermedalje) gjelder den som ble gitt for Saudi-Arabia.
2013-01-13 10:54:37Tom Nøkleby
Riktig rekkefølge etter Forsvarets innsatsmedalje skal være;
- Forsvarets innsatsmedalje m/uten rosett.
- Forsvarets innsatsmedalje Afghanistan m/uten rosett.
- Forsvarets insatsmedalje (Deltagermedalje).
-Forsvarets innsatsmedalje Balkan.