I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave   Norge

Instiftad år: 1890 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er en norsk utmerkelse innstiftet av Sjømilitære Samfund i 1890. Medaljen med pengepremie følger som belønning for besvarelse av den prisoppgave Sjømilitære Samfund utlyser. Medaljen er godkjente av Forsvaret for bruk på norsk militæruniform.

Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave er utført i gull eller sølv. På forsiden har medaljen motiv med Norges riksvåpen med krone satt over et arrangement av korslagte flagg, anker, tauverk og forskjellige våpen. Etter unionsoppløsningen i 1905 fikk medaljen ny utforming med Norges nye riksvåpen. Innskriften «GLORIA CORONAT OPUS» (æren kroner verket) er plassert i en bue øverst på medaljens forside. Baksiden har en krans av eikeløv og grankvister. Inne i kransen står innskriften «SJØMILITÆRE / SAMFUNDS / PRISOPGAVE» fordelt over tre linjer. Utformingen tilsvarer Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje, bortsett fra at innskriftene er plassert på motsatte sider. Medaljen er opphengt i et blått bånd med kantstriper i gull.

Medaljen er utført av myntgravør Ivar Throndsen.


 

Uppladdad: 2012-12-19 14:13:15, av: Tom Nøkleby.
Kommentarer: