I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

OII:sJmt: Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken   Norge

Instiftad år: 1897 Valör: Guld
Ytterligare information:
Utdelad samband med sitt 25-års jubileum som svensk konung. Tilldelades norska hovfunktionärer och stabsofficerare vid festligheter den 18 september 1897.


 

Uppladdad: 2009-01-18 08:26:04, av: Peder Peterson.
Kommentarer:
2010-02-07 16:07:47Ulf Persson
Utdelades endast i 49 exemplar
2009-07-19 15:13:10Ulf Persson
Det är naturligtvis en smaksak var man sorterar in denna utmärkelse. Men i Areen, "De Nordiska ländernas officiella belöningsmedaljer" från 1938 anses den vara norsk. Sid 105 och bild 188.
2009-07-16 21:56:02Lars Björk
Detta kungliga minnestecken bör benämnas Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken, OII:s Jmt.
Minnestecknet är i guld, förgyllt silver.

Det är tveksamt om detta minnestecken skall vara placerat under Norge eftersom det endast är en variant av Oscar II:s jubileumsminnestecken, OII:s Jmt, som delades ut till norrmän.
Jag föredrar att alla varianterna placeras under Sverige och i följande ordning:
OII:s Jmt (för svenskar)
OII:s Jmt (för norrmän)
OII:s Jmt (för livréet)