I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Blå korset med spänne 1917-1918   Finland

Instiftad år: 1968 Valör: Guld
Ytterligare information:
Blå Korset. Instiftad 1968, denna utmärkelse tilldelades retroaktivt till finska medborgare som deltog i Skyddskårerna under frihetskriget. Den tilldelades alla förra detta medlemmar i Skyddskåren och Lotta Svärd rörelsen , från 1918 till 1944.

Spännet "1917-1918" tilldelades till de som deltog i Skyddskåren och Lotta Svärd rörelsen under frihetskriget.

Utmärkelsen är utförd i brons i form av ett S:t George,s kors med blå emalj. I korsets centrum finns ett svärd, pekande uppåt och ett vit emaljerat S, som står för "Suojeluskunta" (Skyddskåren). Bakom S:et syns spetsarna av en grankvists.

En andra klass av Blå Korset tilldelas personer som inte var medlemmar av Skyddskåren eller Lotta Svärds rörelsen, men deltagit eller bidragit till bevarandet av Skyddskåren och Lotta Svärd Rörelsens traditioner.
Alternativt bidragit till frihetskrigarna och/eller veteranernas fromma.

Denna utmärkelse liknar ovan utmärkelse men saknar svärdet och S:et. I dess centrum finns en fullt synlig grankvist.


 

Uppladdad: 2007-10-09 01:11:03, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: