I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

H.VII frih.med.: Haakon VIIs frihetsmedalje   Norge

Instiftad år: 1945 Valör: Brons
Ytterligare information:
Innstiftet 18. mai 1945

Kan gis til norske og utenlandske militære eller sivil, som på en fortjenestefull måte har ytet Norge tjenester under krig (uten at mottakeren må ha deltatt aktivt i kamphandlinger).

Medaljen er 33mm, preget i bronse med Haakon VII initialer H7 preget over "V" for Victory. Omskriften lyder "Alt for Norge 1940-45".


 

Uppladdad: 2010-02-14 18:41:40, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: