I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FVR T: Finlands Vita Ros förtjänstkors   Finland

Instiftad år: 1919 Valör: Silver
Ytterligare information:
Suomen Valkoisen Ruusun ansiomerkki
Tidigare; Finlands Vita Ros tecken, ändr 1993
Utdelas endast till kvinnor.


 

Uppladdad: 2007-10-02 00:06:01, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2018-04-06 12:31:45Mikael Sundbom
Detta står att läsa på finska ordenskansliets hemsida ang kvinnor och utdelande av utmärkelser inom Finlands vita ros orden.

"Av utmärkelsetecknen inom Finlands Vita Ros’ orden beviljades åt kvinnor till en början huvudsakligen förtjänsttecken och medaljer. Riddartecken har mera regelbundet beviljats åt kvinnor sedan 1940 och kort därefter började de erhålla också utmärkelsetecken av högre klass."

Så min tolkning är att det aldrig har funnits en utmärkelse enbart för kvinnor inom Finlands vita ros orden.
2018-04-03 11:03:53Mikael Sundbom
Om man läser på finska ordenskansliets hemsida så finna det Bara ett förtjänstkors. Denna som visas här är Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden och inte Förtjänstkorset. På sidan nämns inget om att denna skulle ges ut enbart till kvinnor.

http://www.ritarikunnat.fi/index.php/sv/utmarkelsetecken/finlands-vita-ros-orden