I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Militærkorset   Norge

Instiftad år: 2007 Valör: Guld
Ytterligare information:
MILITÆRKORSET: Den nye dekorasjonen er formet som et forgylt kløverkors med Forsvarets emblem i midten og med røde og emaljerte stråler fra sentrum. Militærkorset kan deles ut med inntil tre sverd.

Militærkorset kan tildeles norsk og utenlandsk personell under militær kommando som under aktive kamphandlinger eller andre operasjoner kommer i særskilte risikofylte situasjoner og utmerker seg ved personlig tapperhet og innsats utover det som normalt kan kreves. Militærkorset kan også tildeles for fremragende ledelse av avdeling eller fartøy i strid.

Militærkorset har tilbakevirkende kraft til 1. april 2005.


 

Uppladdad: 2007-09-11 10:18:23, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2007-10-24 10:39:11, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-02-05 17:18:02, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2013-01-10 10:04:06Tom Nøkleby
Etter at regjeringen i 2009 besluttet å gjenoppta tildeling av Krigskorset, og i 2010 av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen, har regjeringen varslet at tildeling av Militærkorset med sverd og Militærkorset skal opphøre.

2007-09-12 15:25:55Peder Peterson
Vi är ej 100% säkra på rangeringen av denna nya medalj. Den skall bäras efter av norska kungen utdelade medaljer vilket borde placera den här.