I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Heimevernets fortjenstmedalje   Norge

Instiftad år: 1971 Valör: Guld
Ytterligare information:
Heimvernets fortjenstmedalje kan tildeles militære og sivile personer, som på forskjellige vis har gjort en særlig stor og uselvisk innsats for Heimevernets sak. Medaljen kan også tildeles personer som ikke er norsks statsborgere.

Tildeling av Heimvernets fortjenstmedalje foretas av Forsvarssjefen etter innstilling fra Generalinspektøren for Heimevernet.


 

Uppladdad: 2010-02-14 19:24:29, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: