I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

P fk: Polisens förtjänstkors i guld   Finland

Instiftad år: 1988 Valör: Guld
Ytterligare information:
Blå emalj på guld.
Polisens utmärkelsetecken utgörs av polisens förgyllda förtjänstkors, polisens förtjänstkors i silver, polisens förgyllda förtjänstmedalj och polisens förtjänstmedalj i silver. Utmärkelsetecken kan som uttryck för erkänsla tilldelas den som hör till polisens personal. Utmärkelsetecken kan även ges till andra personer och till organisationer för förtjänstfullt arbete till förmån för polisen.

Till nära anhörig till en polis som omkommit vid utförandet av ett polisuppdrag kan polisens förtjänstkors eller förtjänstmedalj överlämnas för att bevaras som minne.

Polisens förtjänstkors och polisens förgyllda förtjänstmedalj förlänas av inrikesministern på framställning av polisöverdirektören. Polisens högsta ledning, polisens länsledning, de riksomfattande enheterna, Polisinrättningen i Helsingfors härad, polisläroinrättningarna och Polisens teknikcentral kan göra framställning om utdelning av polisens förtjänstkors eller polisens förgyllda förtjänstmedalj.

Polisens förtjänstmedalj i silver förlänas av polisöverdirektören.

Även länspolisdirektören och chefen för en riksomfattande enhet förlänar anställda vid de underlydande enheterna polisens förtjänstmedalj i silver.

Framställning om utdelning av polisens förtjänstmedalj i silver kan göras av cheferna för polisenheterna. 

Uppladdad: 2007-08-27 12:13:58, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2018-08-31 09:47:49, av: Mikael Sundbom.Åtsida

Uppladdad: 2018-08-31 09:47:59, av: Mikael Sundbom.Frånsida

Kommentarer: