I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FVR SK kedj: Storkorset med kedja av Finlands Vita Ros orden   Finland

Instiftad år: 1919 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 28.1.1919 genom beslut av riksföreståndaren. Statuterna fastställdes 16.5.1919, och de nuvarande reglerna fastställdes 1.6.1940. Den inbördes rangordningen för utmärkelsetecknen fastställdes 10.10.1958.

Utmärkelsetecknen har utformats av A. Gallen-Kallela.

Orden är en blandorden.

Bandet är ultramarint (mörkblått) i alla klasser.

Klasserna är följande:

* Storkorset av Finlands Vita Ros' orden FVR SK
* Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR K I
* Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros' orden FVR K
* Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR R I
* Riddartecknet av Finlands Vita Ros' orden FVR R
* Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros' orden FVR Fk
* Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' orden FVR M I gk
* Medalj av I klass av Finlands Vita Ros' orden FVR M I
* Medalj av Finlands Vita Ros' orden FVR M


 

Uppladdad: 2007-09-08 21:04:12, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-02-17 15:43:55, av: Ulf Persson.Kedja från före ca 1963

Kommentarer: