I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Norge: Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner   Norge

Instiftad år: 1 Valör: Guld
Ytterligare information:
Gruppen omfatter utmerkelser tildelt av private norske organisasjoner, såvel som utmerkelser innstiftet av Forsvaret, men som mangler kongelig godkjennelse. Rekkefølgen er bestemt av utmerkelsenes alder, der eldste medalje rangerer først, nyeste sist.


 

Kommentarer:
2013-01-13 11:16:14Tom Nøkleby
Gruppen omfatter utmerkelser tildelt av private norske organisasjoner, så vel som utmerkelser innstiftet av Forsvaret, men uten kongelig godkjennelse. Det fantes to slike militære utmerkelser uten kongelig godkjennelse: Militærkorset med sverd og Militærkorset, begge innført av forsvarssjefen. Tildeling av de to utmerkelsene ble innstilt fra 1. januar 2011 etter at Forsvaret fikk ny medaljeordning ved gjeninnføringen av Krigskorset, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen i 2009–2010. Siden 2009 er to nye medaljer kommet til i denne gruppen, Hakon Hansens gullmedalje og Forsvarets seniorforbunds hederstegn.

Rekkefølgen i denne gruppen er bestemt av utmerkelsenes alder, der eldste medalje rangerer først, nyeste sist