I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Civilförsvarets Förtjänstkors   Finland

Instiftad år: ? Valör: Guld
Ytterligare information:
Suomen Vaestonsuojelujarjeston ansioristi


 

Kommentarer: