I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

H.T.S.: Hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten   Danmark

Instiftad år: 1801 Valör: Silver
Ytterligare information:
Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten, indtil 1843 benævnt Holmens Hæderstegn
Indstiftet: 29. januar 1801
Tildeles: Enhver mand eller kvinde, der er ansat i søetaten eller ved Orlogsværftet og har forrettet tjeneste ved forsvaret i uafbrudt fulde 25 år efter sit fyldte 20. år.

Grader: To, Ved i alt 40 års god tjeneste ved forsvaret tildeles et egeblad af guld, der påhæftes hæderstegnets bånd.
Dette gælder dog ikke for personer, der kan tildeles Fortjenstmedaljen i Sølv.

Spænde/vedhæng mm.
Egeløv i guld

Beskrivelse: Rund 31 mm sølvmedalje til at bære i et rødt bånd med hvid midtstribe

Administration: Hæderstegnet administreres af Forsvarsministeriet og tildeles ved kgl. resolution efter indstilling fra forsvarsministeren


 

Uppladdad: 2007-09-07 14:56:34, av: Peder Peterson.
Kommentarer: