I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Frk SK: Frihetskorsets storkors, för fredstida förtjänster   Finland

Instiftad år: 1918 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad 4.3.1918 på initiativ av C. G. Mannerheim. A. Gallen-Kallela fick i uppdrag att utforma utmärkelsetecknen. Sedan Mannerheim godkänt förslagen beställdes de första utmärkelsetecknen 15.4.1918.

Ursprungligen fanns det sju klasser: storkorset, frihetskorsen (kl. 1-4) och Frihetsmedaljen (kl. 1-2).

Till en början förlänades FrK-utmärkelsetecknen bara under krigstid. För att ordensverksamheten skulle fortgå också efter krigstid gavs 18.8.1944 en förordning som gjorde det möjligt att förläna utmärkelsetecken också under fredstid.

Bandet är rött (förläning under krigstid) eller gult (förläning under fredstid).

FrK-klasserna är numera följande:

* Frihetskorsets storkors FrK SK
* Frihetskorsets 1 klass med kraschan FrK 1 mkr.
* Frihetskorsets 1 klass FrK 1
* Frihetskorsets 2 klass FrK 2
* Frihetskorsets 3 klass FrK 3
* Frihetskorsets 4 klass FrK 4
* Frihetsmedaljens 1 klass FrM 1
* Frihetsmedaljens 2 klass FrM 2
* Frihetskorsets förtjänstmedalj av 1 klass FrK Fm 1
* Frihetskorsets förtjänstmedalj av 2 klass FrK Fm 2


 

Uppladdad: 2007-09-08 21:20:05, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: