I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MFOMil: Multinational Force & Observers, Sinai Military Service Medal   Övriga

Instiftad år: 1982 Valör: Brons
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2007-09-05 00:28:52, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-06-27 17:16:32, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2013-02-18 23:21:16, av: Jonas Arnell.
Kommentarer:
2013-01-16 10:39:33Tom Nøkleby
The Multinational Force and Observers Medal er en medalje som siden 1982 tildeles for tjeneste i Multinational Force and Observers (MFO) i Sinai. Den flernasjonale styrken, som også har hatt norsk tjenestegjørende personell, ble etablert etter Camp David-avtalen i 1979. Medaljen tildeles militært eller sivilt personell, som har tjenestegjort i MFO i minst seks måneder. Den er godkjente av Forsvaret for bruk på norsk militæruniform.
Medaljen tildeles personell som har tjenestegjort i MFO-styrken. Kvalifiserende tjenestetid var opprinnelig satt til 90 dager, men ble i 1985 økt til seks måneder (170 dager).Den kan tildeles for kortere tjenestetid dersom dette er kontraktsfestet, eller kommer som følge av sykdom, skade eller død. Ytterligere tjenesteperioder utover de opprinnelige seks måneder, indikeres ved tall påsatt båndet.