I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LAmLLO: Ledamot av Amerikanska Loyal Legion-orden   Förenta staterna (USA)

Instiftad år: 1865 Valör: Guld
Ytterligare information:
The Millitary Order of the Loyal Legion of the United States, även känd genom sin akronym MOLLUS, är en amerikansk patriotisk orden instiftad 15 april 15 1865, av officerare vid amerikanska armén, marinen eller marinkåren som tjänat under det amerikanska inbördeskriget. Syftet är att värna minnet av kriget för att försvara republikens enhet och odelbarhet, förstärkandet av banden av broderlig gemenskap som bildats av vapenbrödraskap, bistånd till änkor och barn av döda medlemmar av orden, och befordran av allmän välfärd för de soldater och matroser i USA. Den moderna organisationen består i allmänhet av ättlingar till dessa officerare (ärftliga och juniora medlemmar), av hedersmedlemmar och av personer utan släktband som delar ordens ideal (associerade medlemmar, se dessa).

Bandet för ursprungliga medlemmar rött med blåa kanter och en intilliggande vit rand på vardera sidan, medan ärvande medlemmar fick band med omkastade röda och blå färger. Sedan mitten av 1900-talet - när alla ursprungliga medlemmar hade dött ut - beslutades att alla skulle bära det ursprungliga bandet.

Ordensledningen bär ordenstecken om halsen med kraschan. Medlemmar bär orden i band på bröstet.

Flera svenskar var officerare i norstatsarmén och det har funnits svenska ärftliga medlemmar av orden: ordensförkortningen förekommer tillsammans med Amerikanska Cincinnati-Orden (LAmCO), Amerikanska Indian Wars-Orden (LAmIWO) och Amerikanska Santiago de Cuba-orden (LAmSdeCO).

Det finns i USA ett stort antal föreningar kring viktiga händelser m.m. med ärftligt medlemskap och med bärbar dekoration. Se http://www.hereditary.us/


 

Uppladdad: 2013-06-24 11:18:01, av: Jonas Arnell.Avers

Uppladdad: 2013-06-24 11:17:00, av: Jonas Arnell.Äldre variant för ärvande medlemmar

Kommentarer:
2014-08-28 14:05:21Jonas Arnell
Får bäras till Amerikanska försvarsmaktens uniformer vid "occasions of ceremony" (ceremoniella tillfällen). http://suvcw.org/mollus/uniform.htm

/.../the phrase "occasions of ceremony" means occasions essentially of a military character, at which the uniform is more appropriate than civilian clothing. These functions include, but are not limited to: military balls, military parades, weddings, and military funerals; memorial services, meetings and conferences; or functions of associations formed for military purposes, of which the membership is composed largely or entirely of current or honorably discharged veterans of the Armed Forces or reserve components. Authority to wear the uniform includes wear while traveling to and from the ceremony or function, provided the travel in uniform can be completed on the day of the ceremony or function.