I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NedNijmfunkGM: Kungl. Nederlänska förbundet för fysisk fostran funktionärsmedalj i guld   Nederländerna

Instiftad år: 1965 Valör: Guld
Ytterligare information:
För förtjänst. Färre än 10 medaljer utdelade sedan 1965.


 

Kommentarer: