I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NedNijmfunkSM: Kungl. Nederlänska förbundet för fysisk fostran funktionärsmedalj i silver   Nederländerna

Instiftad år: 1965 Valör: Silver
Ytterligare information:
För förtjänst. Färre än 100 st utdelade sedan 1965.


 

Uppladdad: 2009-07-29 09:27:47, av: Peder Peterson.
Kommentarer: