I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Nederländska Röda Korsets bloddonatormedalj för 20 donationer   Nederländerna

Instiftad år: 1971 Valör: Brons
Ytterligare information:
Bloeddonormedaille


 

Uppladdad: 2008-04-04 13:09:33, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2011-12-21 14:22:08Viktor Carlson
Absolut! Jag måste medge att jag säkert kommer att söka deras blodsdonationsmedalj när jag dränerats tillräckligt för att komma på fråga för en sådan...

Min tanke var mer principiell!
2011-12-21 12:14:16Rolf Hertler
Säkert riktigt, men om nu inte SRK har dylik utmärkelse får man vara tacksam för vad som finns för sådana "meriter".
2011-12-21 12:09:37Viktor Carlson
Nobelt, av ÖASG, men borde inte svenska intresseorganisationer (SRK ex vis) förära motsvarande utmärkelser för gärningar gjorda i Sverige i första hand?
2011-12-21 12:05:38Rolf Hertler
Kan bara instämma, men notera att ÖASG har en blodgivare medalj som jag vet förärats till blodgivare i Sverige.
2011-12-21 08:59:37Viktor Carlson
Håller fullständigt med Peder och Mattias!

Smart idé som ger lite extra PR mot uniformerad personal...
2010-10-07 22:50:21Mattias Hantoft
I Nederländerna så är den här medaljen inte bärbar till militär uniform.
Men idén är bra. Precis som Peder skriver.
2008-04-04 13:23:44Peder Peterson
Bloddonationsmedaljer tycker jag är en idé Svenska Röda korset bort fundera på. Ett billigt sätt att tacka de som donerar och som säkert kan ge ett rdentlig uppsving i donationer från uniformerad personal. Det finns i många länder, däribland Tyskland, Monaco, Ungern, Nederländerna och Österrike.