I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Cold War Commemorative Medal - Koude Oorlog Herinnerings Medaille   Nederländerna

Instiftad år: 2011 Valör: Silver
Ytterligare information:
Inofficiell medalj utdelad av Nederländska veteranförbundet KOVOM.

Voorwaarden voor nominatie KOHM (Koude Oorlog Herinnerings Medaille)

Door het bestuur van de KOVOM is besloten de periode waar binnen men de KOHM kan verkrijgen als volgt vast te stellen:

BRONS:

Twee jaar na dato aanvaarding lidmaatschap wordt men genomineerd voor de bronzen medaille (bij hoge uitzondering en in bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken). Men krijgt dan de medaille uitgereikt op de eerstvolgende Medal Day of kan deze tegen meerkosten opgestuurd krijgen. Voorwaarde is ook dat u uw contributie voldaan heeft in het voorgaande jaar en het jaar van uitreiking.

ZILVER EN GOUD:

De zilveren en gouden medailles ontvangt u respectievelijk circa 3 en circa 6 jaar na de bronzen medaille. In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken.
AANVAARDING:

1) Wie niet reageert op de nominatie welke u per e-mail of per brief ontvangt komt niet meer in aanmerking voor de KOHM. Indien u na de eerste aanschrijving niet reageert zult u nog 1 herinnering ontvangen. 2) Wie om welke reden ook de KOHM in Brons heeft geweigerd komt niet meer in aanmerking voor verdere KOH medailles!!!!!! 3) Uw contributie dient over alle jaren betaald te zijn.

Bovenstaande regels zijn vastgesteld m.i.v. 1 juli 2011.

NB: deze onderscheidingen mogen vooralsnog niet gedragen worden op het DT van actieve miliatiaren. Deze mogen zonder enkel probleem op het veteranen-tenue/verenigings-tenue gedragen worden. Sterker nog: deze worden al met honderden op het veteranen-tenue gedragen. Op alle plechtigheden, veteranendagen, herdenkingen etc etc zijn de KOHM al geruime tijd te zien op de tenues van de veteranen.


 

Uppladdad: 2012-08-06 22:01:54, av: Peder Peterson.
Kommentarer: