Fritextsök medalj:

 

Haakon VIIs minnemedalje 1 oktober 1957   Norge

Instiftad år: 1957 Valör: Guld
Ytterligare information:
Valör?


 

Uppladdad: 2012-12-19 13:46:50, av: Tom Nøkleby.
Kommentarer:
2013-01-16 11:59:46Tom Nøkleby
Kong Haakon VIIs minnemedalje 1. oktober 1957 er en medalje som ble innstiftet til minne om den avdøde kongen i anledning hans begravelse. Kong Haakon VIIs gravferd fant sted 1. oktober 1957.
Minnemedaljen ble tildelt personer som hadde oppgaver i forbindelse med kongens gravferd. I gull ble det utdelt 27 medaljer, for det meste til tjenestegjørende ved det kongelige hoff. Det ble utdelt 54 sølvmedaljer. De fleste sølvmedaljene ble tildelt offiserer fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, som ledet æresavdelingene ved gravferden.

Medaljen er i gull og sølv og bærer på advers Kong Haakons portrett. Kongen er avbildet uten krone etter myntgravør Ivar Throndsens portrett. Portrettet er omgitt av omskriften «HAAKON • VII • NORGES • KONGE •». Revers viser kongens monogram. Medaljongen har en kongekrone på toppen. Den er opphengt i et rødt bånd, som har en sølvspenne med innskriften «1. OKTOBER 1957».

Medaljen rangerer som nummer 30 i rekken av offisielle norske utmerkelser.