I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

F.M.1: Fortjenstmedaljen i guld   Danmark

Instiftad år: 1845 Valör: Guld
Information saknas. Har du information, lämna gärna en kommentar!


 

Uppladdad: 2007-09-27 03:32:25, av: PeO Sandberg.
Kommentarer:
2016-04-19 05:12:30Michael Nielsen
Fortjenstmedaljen er den ældste eksisterende belønningsmedalje i Danmark. Den blev indstiftet den 16. maj 1792 af Kong Christian 7. efter indstilling fra General-Land-Oeconomi og Kommercekollegiet, (svarende til vore dages Erhvervs- og Vækstministerium). I kollegiets indstilling hed det, at medaljen skulle anvendes til belønning af ”saadanne borgerlige Dyder, som især have Indflydelse paa den almindelige Velstands Befordring.” Egentlige statutter for medaljens anvendelse blev dog ikke udformet. Ved kongelig resolution af 19. august 1812 bestemtes det, at modtagerens navn skulle indgraveres i medaljens rand ”for at hjemle (fastslå gyldigheden af) enhver Modtager af en saadan Medalje hans Adkomst dertil.”

Fortjenstmedaljen i Guld (FM.1) uddeles kun i yderst sjældne tilfælde til særligt fremtrædende personer, som har ydet en ekstraordinær indsats. Eksempelvis modtog daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen medaljen efter det danske EU-formandskab i andet halvår af 2002; det lykkedes under det danske formandsskab at afslutte forhandlingerne om optagelse i EU af 10 nye lande. Fortjenstmedaljen i guld rangerer i vore dage nærmest på linje med et Storkors af Dannebrog.