I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

M.f.æ.D.: Medaljen for ædel dåd   Danmark

Instiftad år: 1793 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen for ædel Dåd, officiel medalje til belønning af personer, der selv har været i yderste livsfare under redning af en person i livsfare. Den blev indstiftet 12.6.1793 af Christian 7. til belønning af "en og anden god Handling", men blev som oftest anvendt til belønning af redningsmænd, der efter en forordning fra 1772 havde ret til en pengepræmie eller en medalje for at redde "skindøde druknede Mennesker". Siden 1820'erne er den i almindelighed blevet anvendt til belønning af forskellige farefulde redningshandlinger på land, fx i forbindelse med brandulykker, overhængende fare for påkørsel af løbske heste eller tog eller pga. redning af flere i forening, fx i forbindelse med skibsforlis. Medaljen, der sorterer under Justitsministeriet, tildeles meget sjældent; siden tronskiftet 1972 er det således kun sket i fire tilfælde.


 

Uppladdad: 2010-03-25 18:04:51, av: Bjorn K. Klausen.
Kommentarer: