I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

M.i.&a.: Medaljen Ingenio et Arti   Danmark

Instiftad år: 1841 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ingenio et arti, (lat. 'for kløgt og kunst', af ingenium 'kløgt, begavelse, påfund' og ars 'kunst', gen. artis), officiel medalje til belønning af fremtrædende kunstnere og videnskabsmænd, indstiftet 31.8.1841 af Christian 8. Ingenio et arti-medaljen blev dengang oftest tildelt udenlandske forfattere og benævntes almindeligvis "Forfattermedaillen". Under Frederik 7. fik medaljen et bredere anvendelsesområde, og den blev fx også givet for tekniske opfindelser. Medaljemodtagerne var imidlertid ikke alle lige heldigt udvalgt, og medaljens status faldt. Det var antagelig årsagen til, at Christian 9. ikke gjorde brug af den, men i stedet brugte Den Kgl. Belønningsmedaille og Fortjenstmedaljen i guld til belønning af uden- og indenlandske kunstnere. Frederik 8. restituerede i 1906 Ingenio et arti-medaljen, der siden er blevet tildelt fremtrædende danske og udenlandske kunstnere, forfattere og videnskabsmænd, indtil udvidelsen af Dannebrogordenen i 1951 især til kvinder. Den rangerede indtil da på linje med Dannebrogordenens ridderkors, men er siden i højere grad blevet en ekstraordinær udmærkelse. Medaljen sorterer under Ordenskapitlet.


 

Uppladdad: 2013-01-10 11:32:47, av: Tom Nøkleby.
Uppladdad: 2013-01-10 11:33:01, av: Tom Nøkleby.
Kommentarer:
2010-03-27 18:00:34PeO Sandberg
Tack Sune!
Ha en lille en!
/PeO
2010-03-26 22:43:27Sune Schønnemann
Medaljen hedder "Ingenio Et Arti". Ikke "Ingenio Et Arte".