I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger´s hæderstegn   Danmark

Instiftad år: 1 Valör: Brons
Ytterligare information:
Bäres i den ordning de tilldelats, endast den högsta valören av resp. medalj bäres.


 

Kommentarer: