I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

DDOS.Kmd.: Dannebrogsorden - Storkommandør   Danmark

Instiftad år: 1671 Valör: Guld
Ytterligare information:
Dannebrogordenen blev indstiftet af Christian 5. i 1671, og fik i lighed med Elefantordenen sin første egentlige statut 1. december 1693. Denne forandredes og udvidedes efter forbillede i den franske Æreslegion i 1808, hvorved ordenen inddeltes i forskellige grader. Den anvendes nu fortrinsvis til dekorering af fortjente danske statsborgere. Fra 10. oktober 1951 blev det muligt at tildele Dannebrogordenen til kvinder.

Ordnen har en storkommandørklasse samt tre ordensklasser med 2. og 3. klasse delt i to grader således:

* Storkommandør
* Storkors (1. klasse)
* Kommandør af 1. grad (2. klasse)
* Kommandør (2. klasse)
* Ridder af 1. grad (3. klasse)
* Ridder (3. klasse)

Til ordenen hører Dannebrogsordenens Hæderstegn.

Storkommandør af Dannebrogordenen
Ordenstegnet til storkommandør af Dannebrogordenen bæres af herrer i bånd om halsen, så ordensbåndet ligger uden på slipset, men ved dobbelt flip under flippen, og så ordenstegnet vises frem under slipsesløjfen eller uden på slipseknuden. Til gallauniform med høj krave lægges båndet om halsen inden for uniformsjakkens krave, så ordenstegnet og en antydning af ordensbåndet hænger frem ved sammenhægtningen.

Damer bærer ordenstegnet i sløjfeformet ordensbånd på venstre side af brystet, til uniform dog i bånd om halsen.

Storkommandører af Dannebrogordenen bærer brystkorset på venstre side af brystet, omtrent på højde med hjertet.

Storkors af Dannebrogordenen
Dannebrogordenens storkorsstjerne bæres på venstre side af brystet, omtrent på højde med hjertet.

Storkorsbåndet, der kun bæres til gallauniform, kjole og hvidt og hertil svarende damepåklædning, bæres fra højre skulder til venstre hofte; til kjole og hvidt under kjolen, men over vesten. Gejstlige bærer til ornat ordenstegnet i kommandørbånd om halsen.

På Dannebrogordenens ordens- og højtidsdage (28. januar, 15. april, 28. juni samt Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag) bærer storkorsriddere ordenstegnet i kæde frem for storkorsbånd. Ordenskæden bæres om halsen hvilende på begge skuldre, til uniform under epauletterne.


 

Uppladdad: 2007-09-05 03:41:32, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2010-02-27 15:51:36, av: PeO Sandberg.Ordensstjerne

Uppladdad: 2010-02-27 15:54:30, av: PeO Sandberg.Ordenstegn Storkommandør

Kommentarer: