I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

R.O.H.T.: Reserveofficersforeningen i Danmark's Hæderstegn   Danmark

Instiftad år: 1950 Valör: Guld
Ytterligare information:
Reserveofficersforeningen i Danmark's Hæderstegn (ROHT) er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar 1950.
Hæderstegnet fremtræder som et sværd, på hvis klinge en officersringkrave, model 1767, med "det danske våben", som det er udformet og gengivet i værnsmærket, hviler. Sværd og ringkrave er omgivet af en krans af egeløv.


 

Uppladdad: 2010-02-27 13:46:19, av: PeO Sandberg.
Kommentarer: