I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

H.T.FRes: Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve   Danmark

Instiftad år: 1978 Valör: Silver
Ytterligare information:
Indstiftet: 16. april 1978
Tildeles: Enhver, der ved siden af sin civile beskæftigelse har stået til rådighed i forsvarets reserve i 25 år efter det fyldte 20. år og som er kendt som en person, der gennem en god tjeneste i forsvarets reserve og ulastelig vandel i sit private liv har gjort sig værdig til at bære dette tegn.

Beskrivelse: Rund 30 mm sølvmedalje til at bære i et rødt bånd med to smalle hvide midterstriber

Administration: Administreres af Forsvarskommandoen


 

Uppladdad: 2007-09-07 14:56:03, av: Peder Peterson.
Kommentarer: