I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

D.r.K.Ft.: Dansk Røde Kors Fortjensttegn   Danmark

Instiftad år: 1963 Valör: Silver
Ytterligare information:
Fortjensttegnet tildeles frivillige i Dansk Røde Kors, der gennem en
ledelsesfunktion har ydet en langvarig og væsentlig indsats for Dansk
Røde Kors. Det kan også tildeles frivillige, der på regionalt plan har haft
væsentlig betydning for Dansk Røde Kors’ arbejde. Kriterierne for tildeling
forudsætter normalt, at den indstillede tidligere har modtaget Dronningens
emblem. Skema rekvireres på landskontoret.


 

Uppladdad: 2018-08-31 13:51:02, av: Mikael Sundbom.Dansk Røde Kors Fortjensttegn I

Uppladdad: 2018-08-31 13:51:40, av: Mikael Sundbom.Dansk Røde Kors Fortjensttegn

Kommentarer: