I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Bf.Ht.: Beredskabsforbundets Hæderstegn   Danmark

Instiftad år: 1956 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tidigare; Civilforsvars-Forbundets haederstegn
Hæderstegnet er indstiftet 9.november
1956 og efter kongelig approbering
tildelt første gang i 1957. Hæderstegnet
administreres (nu) af Beredskabsforbundet
og kan tildeles personer, der
i længere tid har udført et anerkendelsesværdigt
arbejde indenfor forbundets
arbejdsområder eller i særlig grad
har gjort sig fortjent ved deres virke
for civilforsvarssagen. Hæderstegnet
tildeles i meget begrænset antal –
under 10 pr. år – normalt i forbindelse
med det årlige landsrådsmøde.


 

Uppladdad: 2009-05-03 14:37:08, av: Anker Sewohl.
Kommentarer: