I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

D.M.I.H.: Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn   Danmark

Instiftad år: 1968 Valör: Guld
Ytterligare information:
Dansk Militært Idrætsforbunds hæderstegn er indstiftet ved forbundets 50 års ju-bilæum 23 NOV 1968 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX´s approbation den 5 SEP 1967.

Hæderstegnet, der er en gengivelse af forbundets emblem, fremtræder som en laurbærkrans, hvorom er bånd, og hvorpå er lagt et Dannebrogsflag på stang, et gevær korslagt med en sabel samt forbundets initialer DMI. Over kransen er en krone. Hæderstegnets overflade er guld.
Hæderstegnets bånd, der er knyttet på samme måde som båndet for ridderkorset af Dannebrogordenen, er 27 mm bredt og opdelt i 3 lige brede striber, de to yderste røde, det midterste hvidt. I midten af den hvide stribe er en 1 mm bred rød stribe. Hæderstegnet må bæres på samme måde som og sammen med ridderkorset af Dannebrogordenen. Til uniform kan båndet bæres alene på samme måde som Dannebrogordenens bånd.

Hæderstegnet kan tildeles personer, hvis virke for den frivillige idræt i det danske Forsvar og DMI har gjort dem ganske særligt fortjent hertil. Hæderstegnet kan tildeles såvel danske som udenlandske personer. Tildeling af forbundets hæderstegn sker på grundlag af motiveret indstilling efter beslutning, truffet af et hæderstegnsudvalg på 5 medlemmer udpeget af forbundets bestyrelse.

Hæderstegnet skal, når dets bærer er afgået ved døden, tilbageleveres Dansk Militært Idrætsforbund.


 

Uppladdad: 2018-11-16 11:46:51, av: Mikael Sundbom.
Kommentarer: