I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Befrielsemedaljen   Danmark

Instiftad år: 1946 Valör: Guld
Ytterligare information:
Valör?


 

Kommentarer: