I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Danmark: Sortering enl. Hofmarskallatets reglement af august 2003 for bæring af dekorationer samt Forsvarets HQ   Danmark

Instiftad år: 1 Valör: Guld
Ytterligare information:
Stort tack till Sune Schønnemann för all info om de Danska medaljerna (se hans sida på, http://www.skibden.dk/)


 

Uppladdad: 2007-11-16 07:58:16, av: PeO Sandberg.Danmarks Statsvapen/Denmark Coat of Armes

Kommentarer: