I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSSSSFt: Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i silver   Sverige

Instiftad år: 1986 Valör: Silver
Ytterligare information:
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, bildades 1983 genom sammanslagning av Sveriges allmänna sjöfartsförening och Föreningen Sveriges Flotta.

Medaljen är av 8:e storleken.
Band: blått med en bred och innanför denna en smal gul rand på vardera sidan.
Frånsidan har en segelkrona som motiv inom en ring.


 

Uppladdad: 2012-11-23 13:58:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-11-23 13:58:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-11 01:35:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-11 01:36:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-11 01:36:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-08-11 01:36:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-23 23:15:57, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-09-23 23:17:43, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: