I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för betydande gärning i guld av 1:a (=11:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj för betydande gärning

Medaljer för betydande gärning utdelas i två storlekar och är präglade i guld. Diplom utfärdas.

Medaljen utdelas huvudsakligen som belöning för långvarigt berömvärt genomförande av mera betydande kommunala och andra medborgerliga förtroendeuppdrag. Förslag kan inges av kommunal, kyrklig eller statlig förvaltning inom vars ansvarsområde uppdraget utförts. Medaljen kan också utdelas på förslag av enskild sammanslutning till person, som på ideell basis gjort långvariga och betydande administrativa, kulturella eller sociala insatser.

Första storleken (diameter 41 mm) bäres av herrar i gul-grönt band om halsen och av damer i rosett på vänstra sidan invid axeln.

Andra storleken (diameter 35,5 mm) bäres i gul-grönt band respektive rosett till vänster på bröstet.


 

Uppladdad: 2011-06-28 02:06:34, av: Richard Nyström.Åtsida - produktionsbild

Uppladdad: 2011-06-28 02:06:59, av: Richard Nyström.Frånsida - produktionsbild

Uppladdad: 2011-04-20 22:17:55, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2013-11-09 22:15:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-11-09 22:15:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-11-09 22:16:16, av: Richard Nyström.Torsten Gislestam belönad 2012

Uppladdad: 2016-07-27 16:19:53, av: Johan Groth.Medaljen i sitt etui

Uppladdad: 2018-06-25 21:03:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-06-25 21:03:55, av: Richard Nyström.Medalj och diplom

Kommentarer:
2011-04-20 22:16:00Richard Nyström
Övriga hedersbevis

Som alternativ till medalj utdelar Sällskapet hedersgåvor i form av armband och klockor, för betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats.

Guldarmband för damer
Armband med avlånga länkar av Sällskapets kedjemodell från 1700-talet. Vid armbandet är fästad som berlock en miniatyrmedalj med inskriptionen ”För betydande gärning” alternativt ”För uppskattad arbetsinsats”. Armbandet kan även erhållas i silver.
2011-04-20 21:53:32Richard Nyström
Fotot på damversionen är taget av Kajsa Hartig (pressbild från Kungliga Patriotiska Sällskapet).