I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM(EUFOR): Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR 2005   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons
Ytterligare information:
GRAVYR = EUFOR 2005

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - EUFOR 2005.

Eufor (engelska: European Union Force) är den term som används för att beskriva Europeiska unionens militära styrkor.

Styrkans karaktär är att den endast är en temporärt sammansatt styrka för specifika uppgifter. Och den ska inte blandas ihop med Eurocorps eller Helsinki Headline Goal Force.

Eufor har fram tom 2008 använts vid fyra tillfällen.

2003 i Fyrom som Eufor Concordia.
2004 i Bosnien och Hercegovina som Eufor Althea.
2006 i Demokratiska republiken Kongo som Eufor DR Congo
2007 i Tchad och Centralafrikanska republiken som Eufor Chad/CAR

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vissa medaljer hade namn på missionen i frånsidestampen, andra blev graverade.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol och får därmed tillläggsbenämningen ʺmed spänneʺ.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

"FM anskaffar retroaktivt bandspännen för insatserna i Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insat‐ser från och med 1994."

Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.


 

Uppladdad: 2019-06-13 12:07:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-13 12:07:54, av: Richard Nyström.Åtsida - etuibild

Kommentarer:
2019-06-13 14:05:06Mikael Sundbom
Instifftande år är fel på denna.
Bör vara 1991 inte 2005.