I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

Svls-SimSM: Svenska Livräddningssällskapets - Simfrämjandets förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1974 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen är av 8:e storleken.
Band: kluvet i blått, vitt och blått.
Nådigt tillstånd 1974-02-28.


 

Uppladdad: 2013-02-25 16:06:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-25 16:06:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-06-14 01:08:22Sara Backlund
Svenska Lifräddningssällskapet, SLRS, bildades den 28 november 1898 på Stockholms slott.
År 1935 bildades Riksföreningen för Simningens Främjande, eller i dagligt tal Simfrämjandet. Den 1 januari 1973 gick Svenska Lifräddningssällskapet (SLRS) och Simfrämjandet samman och Svenska Livräddningssällskapet Simfrämjandet bildades. Sedan 1990 förkortas namnet till Svenska Livräddningssällskapet (SLS).