I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HVtjgSM: Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Silver (15år)   Sverige

Instiftad år: 2019 Valör: Silver
Ytterligare information:
A. Medalj i silver
Tilldelas efter 10 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 15 avtalsenliga tjänsteår tilldelas försilvrade siffror som tilläggstecken ”15”
för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom
utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.


 

Uppladdad: 2018-11-27 13:44:03, av: Mikael Sundbom.Färgnyanserna på bandet är taget från HvBM och kan komma att se annorlunda ut. Dock innehar färgfälten rätt proportioner. Av: Jacob Johansson/Drabant Design

Kommentarer: