I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FSSSGft: Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvars förtjänsttecken i guld   Sverige

Instiftad år: 1986 Valör: Guld
Ytterligare information:
Föreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, bildades 1983 genom sammanslagning av Sveriges allmänna sjöfartsförening och Föreningen Sveriges Flotta.

Medaljen är av 8:e storleken (oval)
Band: blått med en bred och innanför denna en smal gul rand på vardera sidan


 

Uppladdad: 2012-08-11 00:48:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-11 00:48:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: