I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2(5): Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst med emblem och ornament i guld av 2:a (=9:e) stl (5)   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj tilldelad Lory, Julius Paul, (födelseår 1853), den 1913-09-27. Lory har av allt att döma tilldelats medaljen 2 gånger. Jmf PatrSGM2(4): Kungl. Patriotiska Sällskapets belöningsmedalj med emblem samt slät frånsida för ingravering i guld av 2:a (=9:e) stl (4). Någon förklaring ges ej.


Diameter 36 mm (9:e storleken) med voluter i form av dubbelornament upptill. Jmf t ex Emmerymedaljen.

För dessa medaljer gäller att frånsidan har följande motiv:

"K-L SV. PATR. SÄLLSK. En grupp af industriens m. fl. sinnebilder på en hafsstrand (packbal, merkuriistaf, väfsked, skyttel, bok, hammare, plog, ett städ i sin kubb). Vid sidan solen uppåtgående bak om ett berg. På hafvet ett skepp under segel. Afskärningen tom.".

Denna frånsida/åtsida har använts av Sällskapet långt in på 1900-talet.


 

Uppladdad: 2015-08-10 18:05:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-10 18:05:51, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-14 23:37:58, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-14 23:38:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-16 22:30:30, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-16 22:30:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-01-16 22:28:39, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: